Skočit na obsah

SKIVO Smývací roztok 

Smývací roztok na čistění skluznic

SKIVO Smývací roztok


Cena s DPH: 1 122 Kč

Obsah: 5 l

skladem

Roztok k odstranění starých vosků a jiných nečistot ze skluznic lyží.
Přípravek obsahuje: toluen; uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

Obsah: 5 l

Smývací roztok je určen k odstranění starých vosků a jiných nečistot ze skluznic lyží a snowboardů. Doporučuje se použít před každým mazáním lyží a snowboardů.

Registrační číslo (kód): 14770950
EAN kód:8594825004029
MJ základní:ks
MJ v balení:1.000
MJ na paletě:56.000
Hmotnost:4 kg
Obsah:5 l

Návod k použití: před použitím smývacího roztoku setřete ze skluznice vosk a nečistoty plexi škrabkou. Na skluznici rovnoměrně naneste smývací roztok, nechte působit cca 1 minutu. Silnější vrstvu vosků a nečistot rozrušte bronzovým kartáčem. Vzniklou hmotu setřete Skivo utěrkou.

Položit prodejci dotaz k produktu SKIVO Smývací roztok 5 l

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit

Ochrana osobních údajů

Doporučit produkt SKIVO Smývací roztok 5 l

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ochrana osobních údajů