Datum 2.7.2018

Představenstvo Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Praha 10-Strašnice, Služeb 753/3, IČO: 00027456, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka DrXCIX 78 („družstvo“), tímto svolává na žádost člena družstva oprávněného požádat o svolání členské schůze dle čl. IX. odst. 8. stanov

řádnou členskou schůzi

družstva, která se bude konat dne 23.7.2018 ve 14.00 hodin v areálu výrobního závodu ve Strašnicích v Praze 10, Služeb 3, v budově bývalé kotelny. Celý článek »

Datum 8.6.2018
Náhradní členská schůze DRUCHEMY, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Služeb 753/3, 100 00 Praha 10, se koná dne 25.6.2018 ve 14.00 hod.    Celý článek »
Datum 18.5.2018
Členská schůze DRUCHEMY, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Služeb 753/3, 100 00 Praha 10, se koná dne 4.6.2018 ve 14.00 hod.  Celý článek »
Datum 23.5.2018
Vážení zákazníci, v souvislosti s nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), které vstupuje v účinnost dne 25.5.2018, vás zdvořile žádáme, abyste se seznámili se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů v e-shopu Druchema.
Aktualizovali jsme také Obchodní podmínky, doporučujeme je vám též přečíst. Děkujeme, že v zájmu vaší i naší spokojenosti věnujete pár minut času informacím, které naleznete v tomto článku. Celý článek »
Potřebujete poradit?