Ochrana soukromí

Základní informace

Při procesu registrace a při odeslání objednávky dochází k uchovávání zadaných informací o zákaznících e-shopu Druchema. Toto je realizováno zejména pro účely úspěšného vyřízení objednávky a doručení zboží zákazníkovi. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití.

Každý zákazník má právo požádat o vymazání dat z databáze e-shopu. Ze statistických důvodů jsou monitorovány www stránky, které zákazníci navštěvují, avšak bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečena proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby (dále jen Druchema) je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou zadané údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Druchema s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace o použití dat

Evidované údaje zákazníků jsou používány výhradně pro potřeby Druchemy. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho e-mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu a marketingových akcí. Toto je možné zrušit po přihlášení v osobním nastavení uživatele nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení odběru novinek v patičce webu. 

Modifikace údajů zákazníka

Každý zákazník má možnost modifikovat své registrační údaje po přihlášení v nastavení organizace a osobním nastavení uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů k ochraně soukromí v e-shopu Druchema jsme Vám plně k dispozici na těchto kanálech: webmaster@druchema.cz nebo e-shop hotline: +420 777 199 261.

Skivo
GOLEM
Herkules
OVO
Mefisto
TAGAL
Kumatox
Lihové MOŘIDLO na dřevo
TEXBA
Dispercoll
START
Tempo