Skočit na obsah

TAGAL IMPREGNACE Na kůži a textil 

Přípravek pro vodoodpudivou úpravu oděvů, stanů, ..

TAGAL IMPREGNACE Na kůži a textil


Cena s DPH: 1 647 Kč

Obsah: 5 l

skladem

Přípravek k vodoodpudivé impregnaci textilu, stanů, svrchních oděvů, deštníků, plachet, týpí apod.
Přípravek obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; Propan-2-ol
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsah: 5 l

Přípravek k vodoodpudivé impregnaci textilu, stanů, svrchních oděvů, deštníků, plachet, týpí apod.
Přípravek obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické; Propan-2-ol
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Registrační číslo (kód): 11820950
MJ základní:ks
MJ v balení:1.000
MJ na paletě:56.000
Hmotnost:4.15 kg
Obsah:5 l

Vydatnost: 1l / 4-5 m2

Na suchý vyčištěný textil nastříkejte impregnaci ze vzdálenosti asi 30 cm tak, aby povrch byl rovnoměrně smočen, nesmí však docházet ke stékání přípravku. Lépe je po částečném odpaření rozpouštědla nástřik opakovat. Textil pak nechte volně vyschnout, optimální účinnost vznikne po 12 hodinách.

Položit prodejci dotaz k produktu TAGAL IMPREGNACE Na kůži a textil 5 l

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit

Ochrana osobních údajů

Doporučit produkt TAGAL IMPREGNACE Na kůži a textil 5 l

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží.

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ochrana osobních údajů