Na smradlavé septiky je BIO Golem pašák

Datum 27.2.2014


BIO Golem je biologicky aktivní, přípravek k prima rozkladu a dezodoraci organických látek v suchých záchodech, odpadních jímkách, septicích a domovních ČOV.

Při pravidelném používání BIO GOLEMU S se v ošetřovaných systémech namnoží mikroorganismy rozkládající organické látky, čímž dochází k samBioGolem Sočištění septiků, jímek atd. Rozklad pevných odpadů bakteriemi a jejich ztekucení zabraňuje hromadění kalů, snižuje potřebu odčerpávání a usnadňuje vyprazdňování systémů. Omezuje vznik nepříjemných zápachů.

 

BIO GOLEM S je směs vybraných kmenů bakterií, které působí za přístupu kyslíku (aerobně) i bez přístupu kyslíku (anaerobně). Jedná se o speciálně vypěstované kultury, které mají schopnost rychlého a účinného trávení a rozpouštění organických odpadních látek. Přírodní enzymy obsažené ve směsi rozkládají bílkoviny, škrob, uhlovodany, živočišné a rostlinné tuky a také celulózu (tedy i papír) a odpadní materiály. V septikových systémech se tak výrazně sníží zápach a prodlouží se interval odčerpávání tuhého obsahu septiku.

 BioGolem informační leták

 

 


Skivo
GOLEM
Herkules
OVO
Mefisto
TAGAL
Kumatox
Lihové MOŘIDLO na dřevo
TEXBA
Dispercoll
START
Tempo