Skočit na obsah

Kanagom Klasika

Vodostálé lepidlo pro domácnost, školy, kancelář a domácí dílnu.

51 Kč s DPH

Vodostálé lepidlo pro domácnost, školy, kancelář a domácí dílnu.
Přípravek obsahuje: nitrocelulóza, aceton, ethanol a butan-1-ol
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Více »

Kanagom Na dřevo

Speciální vodostálé lepidlo pro domácnost, školy, kancelář a domácí dílnu.

Novinka  Kanagom Na dřevo  40 g

51 Kč s DPH

Vhodné k lepení papíru, dřeva, korku, balsy a ostatních dřevovláknitých materiálů.
Přípravek obsahuje: nitrocelulóza, aceton, ethanol a butan-1-ol
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Více »

Kanagom Na kůži

Speciální vodostálé lepidlo pro domácnost, školy, kancelář a domácí dílnu.

Novinka  Kanagom Na kůži  40 g

51 Kč s DPH

Vhodné k lepení textilu, přírodní i umělé kůže, pryže. Je možno využít k opravám obuvi, kabelek a dalších doplňků.
Přípravek obsahuje: ethyl-acetát; cyklohexan; solventní nafta (ropná), lehká alifatická; propan-2-on
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

Kanagom Na sklo

Speciální vodostálé lepidlo pro domácnost, školy, kancelář a domácí dílnu.

Novinka  Kanagom Na sklo  40 g

51 Kč s DPH

Vhodné k lepení a opravám skla, porcelánu, keramiky, které nepřichází do styku s potravinami.
Přípravek obsahuje: nitrocelulóza, aceton, ethanol a butan-1-ol
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Více »