Skočit na obsah

ODSTRAŇOVAČ HMYZU

Odstraňovač nečistot a hmyzu z autoskel

69 Kč s DPH

Spolehlivý prostředek umožňující čistění autoskel, reflektorů karosérií od zbytků hmyzu. Více »

ROZMRAZOVAČ

K odstranění námrazy ze skel, světel, zrcátek, k uvolnění zamrzlých zámků

110 Kč s DPH

Snadno odstraňuje námrazy ze skel, zámků a dveří automobilů při zimním provozu.
Přípravek obsahuje: Ethanol
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

KONTAKTOL

Čisticí a ochranný prostředek na elektrické kontakty

123 Kč s DPH

Přípravek pro odstranění zoxidovaných a sulfi dových vrstev z elektrických kontaktů.
Přípravek obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické
NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

MD SPECIÁL

Univerzální mazací prostředek s molybdendisulfidem

115 Kč s DPH

Prostředek k uvolňování zrezavělých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch
Přípravek obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

SILIKONOVÝ Olej

Chrání, konzervuje, zvyšuje pružnost a životnost

124 Kč s DPH

Speciální olej vhodný k použití v průmyslu i domácnosti k mazání kovových i plastových částí, třecích, kluzných, točivých a valivých ploch.
Přípravek obsahuje: Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické
NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »