Skočit na obsah

START Velosouprava

Sada k lepení veloduší

38 Kč s DPH

Sada k lepení veloduší, včetně butylových - za studena.
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Více »

START Olej na kola

Olej k promazávání řetězů a převodů

55 Kč s DPH

Speciální olej k promazání pohyblivých a třecích součástí.
Přípravek obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů
NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Více »

START Mazací tuk

Plastické nestékavé mazivo

63 Kč s DPH

Mazací tuk je plastické vápenaté mazivo určené k mazání ložisek a všech ostatních pohyblivých mechanizmů Více »