Skočit na obsah

STŘÍBŘENKA

Nespalitelný hliníkový nátěr

53 Kč s DPH

Nespalitelný hliníkový nátěr.
VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

ZÁŘENKA

Stříbrošedý nátěr na kamna, kouřové roury a topná tělesa

67 Kč s DPH


VAROVÁNÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »