Skočit na obsah

Larrin WC Gel Arctic 500ml (náhradní náplň)

Larrin WC Gel Arctic 500ml (náhradní náplň)

88 Kč s DPH

Mega balení pro až 15 doplnění. Provoní, tvoří bohatou pěnu, čistí a omezuje tvorbu vodního kamene.
VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »

ČISTIČ Stříbra Speciál

Vysoce účinný

72 Kč s DPH

Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.
Přípravek obsahuje: thiomočovina
NEBEZPEČÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

ČISTIČ Stříbra Speciál

Vysoce účinný

521 Kč s DPH

Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.
Přípravek obsahuje: thiomočovina
NEBEZPEČÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »