Skočit na obsah

PRIX WC osvěžovač oranžový

Svěží pomerančová vůně

31 Kč s DPH

Blok pro osvěžení a čistotu toalety.
Přípravek obsahuje: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; 4- methylbenzensulfonát sodný
NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

PRIX WC osvěžovač modrý

Svěží vůně oceánu

31 Kč s DPH

Blok pro osvěžení a čistotu toalety.
Přípravek obsahuje: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli
NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

PRIX WC osvěžovač zelený

Svěží lesní vůně

31 Kč s DPH

Blok pro osvěžení a čistotu toalety.
Přípravek obsahuje: Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli
NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

Larrin WC Plus citrus 3v1 (náhradní náplň) 40g

Čistící a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení. Tuhá hmota voskovitého charakteru

24 Kč s DPH

Čistící a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení.
Přípravek obsahuje: Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli; Limonen
NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

Larrin WC Plus ledová svěžest 3v1 (náhradní náplň) 40g

Larrin WC Plus ledová svěžest 3v1 (náhradní náplň) 40g

24 Kč s DPH

Čistící a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení.
Přípravek obsahuje: Benzyl-salicylát; Dodecylbenzensulfonát sodný
NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

Larrin WC Plus vůně jara 3v1 (náhradní náplň) 40g

Larrin WC Plus vůně jara 3v1 (náhradní náplň) 40g

24 Kč s DPH

Čistící a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení.
Přípravek obsahuje: Dodecylbenzensulfonát sodný; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli
NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

Larrin WC Blok Mountain fresh, 2x50g

Larrin WC Blok Mountain fresh, 2x50g

64 Kč s DPH


Přípravek obsahuje: Amidy, C12-18 (sudé číslo) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl; Dodecylbenzensulfonát sodný.
NEBEZPEČÍ
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Více »

Larrin WC Gel Arctic 500ml (náhradní náplň)

Larrin WC Gel Arctic 500ml (náhradní náplň)

88 Kč s DPH

Mega balení pro až 15 doplnění. Provoní, tvoří bohatou pěnu, čistí a omezuje tvorbu vodního kamene.
VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Více »