Pozvánka na řádnou členskou schůzi družstva Druchema 23.7.2018

Datum 2.7.2018


Představenstvo Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Praha 10-Strašnice, Služeb 753/3, IČO: 00027456, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka DrXCIX 78 („družstvo“), tímto svolává na žádost člena družstva oprávněného požádat o svolání členské schůze dle čl. IX. odst. 8. stanov

řádnou členskou schůzi

družstva, která se bude konat dne 23.7.2018 ve 14.00 hodin v areálu výrobního závodu ve Strašnicích v Praze 10, Služeb 3, v budově bývalé kotelny.

Kompletní program a více informací viz. přiložená PDF pozvánka. Kompletní znění nových stanov naleznete zde.


Skivo
GOLEM
Herkules
OVO
Mefisto
TAGAL
Kumatox
Lihové MOŘIDLO na dřevo
TEXBA
Dispercoll
START
Tempo